About

Jako Agile Coach pomagam usprawniać procesy w organizacjach oraz buduje silne i zgrane zespoły.

W wolnych chwilach rozwijam swoje pomysły na aplikacje mobilne jako full-stack developer, tworząc część webową, korzystając z frameworku Django (Python), oraz część mobilną na platformę Android (Java).

Jestem Wydawca na polskim rynku książki Emily Chang „Brotopia: Kobiety a Dolina Krzemowa”.

Gra o motywację zespołu
Zupełnie naturalne jest to, że członkowie zespołu bywają zmotywowani w różnym stopniu. Jako Agile Coachowie czy Scrum Masterzy często pracujemy z każdym z nich indywidualnie, próbując dociec, czego jeszcze brakuje w naszej firmie lub projekcie, by motywacja członków zespołu była optymalna. Co w sytuacji, gdy cały zespół sygnalizuje, że ma z nią problem?
W najnowszym numerze przedstawię scenariusz warsztatu, który pomoże wam odkryć co wpływa na motywację waszego zespołu, i jak możecie zacząć nad nią pracować.

Sztuka udzielania feedbacku
Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie idea wykorzystania modelu GROW jako ramy do udzielenia feedbacku.
GROW jest modelem pomagającym osobie coachowanej uzyskać szerszy obraz sytuacji oraz umożliwić jej wyciągnięcie wniosków na temat swojego zachowania.
W swoim artykule opisuję kilka podstawowych zasad udzielania feedbacku oraz opisuje trzy różne sposoby jego udzielenia.
Najprostszy model „Kanapki”.
Odrobinę bardziej skomplikowany model Z-FUKO-PZK – rozwinięcie modelu FUKO.
Oraz metodę udzielania feedbacku w modelu GROW

Linki:
więcej o FUKO:
więcej o GROW

Team Health Monitor.
Jest interesującym narzędziem z którym zapoznałam się w 2016 roku na konferencji Virgin Disruptors organizowanej przez właściciela marki Virgin Richarda Bransona.
W kalejdoskopowym skrócie narzędzie to pomaga zespołom zdefiniować w jakich obszarach potrzebują się usprawniać.